Klauzula informacyjna, dla osób których dane osobowe przetwarza Akademia Tańca i Fitnessu  Olga Kuriata właściciel Olala Studio w związku z umową o świadczenie usług

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Olga Kuriata, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Akademia Tańca i Fitnessu Olga Kuriata, ul. Morenowa 18, 71-784 Szczecin, NIP 851-208-13-71, prowadząca Olala Studio Treningowe, przy ul. Morenowa 18A. W sprawie przetwarzania danych osobowych, możesz się z skontaktować telefonicznie, pod numerem telefonu 509970124 lub adresem e-mail: olalaszczecin@gmail.com

Dane osobowe, które podajesz w formularzu klienta, przetwarzamy w celu zawarcia umowy o świadczenie usług bądź na późniejszym etapie, w celu realizacji umowy nas wiążącej.

Zbieram tylko takie dane, które są niezbędne do zawarcia bądź wykonania umowy. Są to:

  • imię i nazwisko,
  • telefon kontaktowy,

Wszystkie dane osobowe przetwarzam w celu zawarcia umowy bądź wykonania wiążącej mnie umowy, jak również w celach marketingowych, powołując się na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne. Możesz je wycofać w każdym momencie, kontaktując się ze mną mailowo olalaszczecin@gmail.com  

Twoje dane osobowe, będą przekazywane tylko podmiotom, które na podstawie wiążącej mnie umowy, są uprawnione do dostępu do danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich celu. Odbiorcami Twoich danych mogą być: firmy współpracujące w zakresie usług hostingu, utrzymania serwera i poczty e-mail,  usług księgowych, z którymi współpracuję oraz innym uprawnionymi osobom na ich udokumentowany wniosek. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

Twoje dane osobowe będę przetwarzać w przypadku realizacji umowy zakupu usług oraz w przypadku umowy współpracy z Akademia Tańca i Fitnessu Olga Kuriata – przez okres 6 lat od dnia sprzedaży produktu, zakończenia świadczenia usługi lub zakończenia współpracy.

Przetwarzam Twoje dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych, jak i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (tzw. RODO).

W związku z dokonywanym przez ze mnie przetwarzaniem danych osobowych, masz prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prostowania Twoich danych osobowych,
  • usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych.

Ponadto, jeśli uznasz, że dokonałam naruszenia zasad zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wszystkie wymienione uprawnienia możesz wykonywać poprzez kontakt z nami olalaszczecin@gmail.com