Grafik zajęć!

Olala Studio

Ważne informacje: Nabór do wszystkich grup zakończony.

  1. Opłatę za karnet dokonujemy z góry, na początku każdego miesiąca.
  2. Zajęcia odbywają się w stałych grupach.
  3. Istnieje możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem, że brak obecności zostanie zgłoszony najpóźniej dzień poprzedzający lekcję.
  4. Odrobienie zajęć możliwe jest po ustaleniu z instruktorem dogodnego terminu. Czas na odrobienie to 2 miesiące.
  5. Karnety są miesięczne i nie ma możliwości zawieszenia ich lub przedłużenia.
  6. Ze względu na koronawirus zaleca się przychodzenie na zajęcia z własnymi matami.

Uczęszczanie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dane do przelewu:

Akademia Tańca i Fitnessu Olga Kuriata

numer konta  74 1050 1559 1000 0092 3455 4120

Cennik